Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 01034ngm a2200265 a 4500
 008 181223s2018 m 4
 016
|a DVD6210008
 040
|a KASET |b eng
 041
|a English / Thai
 099
|a DVD 6210008 2018
 245
00 |a Sicario |h [videorecording] = |b ทีมพิฆาตทะลุแดนเดือด 2
 246
21 |a ทีมพิฆาตทะลุแดนเดือด
 260
|a [United States] : |b Columbia Pictures, |c c2018.
 300
|a 1 videodisc (117 min.) : |b sd., col.; |c 4 3/4 in.
 650
0 |a Motion pictures, American.
0 |a Action and adventure films.
 710
2 |a Columbia Pictures
 856
|z PLAY |s internet_http |d C |p DVD 6210008 2018 Bit 14497 |f Sicario Day of the Soldado.mp4
 913
|a J
 930
|a เงินงบประมาณ 2562 |b 03/12/61 |h 399 บาท

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  61549638  DVD 6210008 2018  ให้บริการ  ได้
 สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |