Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 01032ngm a2200289 a 4500
 008 190107s2018 m 4
 016
|a DVD E6120007
 040
|a TH-BaPIT
 099
|a DVD E6120007 2018
 245
00 |a Black panther |h [videorecording] = |b แบล็ค แพนเธอร์
 246
21 |a แบล็ค แพนเธอร์
 260
|a [United States] : |b Marvel Studio, |c c2018.
 300
|a 1 videodisc (140 min.) : |b sd., col. ; |c 4 3/4 in.
 500
|a Starring: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong
 650
0 |a Motion pictures, American.
0 |a Action and adventure films.
 710
2 |a Marvel Studios.
 856
|z PLAY |s internet_http |d C |p DVD E6120007 2018-Bib 14488 |f Black Panther.mp4
|z PLAY in Chrome |s internet_http |d C |p DVD E6120007 2018-Bib 14488 |f Black Panther Chrome.mp4
 913
|a J
 930
|a บริจาค |d 23/08/61

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  61761430  DVD E6120007 2018  ให้บริการ  ได้
 สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |