สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 091208s2551 th a f 000 0 tha d
 016
|a 5120000033,ฉ.1
|a 5120000034,ฉ.2
|a 5120000035,ฉ.3
 041
|a TH-BaPIT
 099
4 |f ปพ |a ELE |b .T768i 2008
 100
0 |a Traithep Kliewthong
 245
00 |a Integer DCT improvement using sensitivity of evaluation and optimum word length allocation / |c Traithep Kliewthong
 260
|a Bangkok : |b Electrical engineering Faculty Engineering Pathumwan Institute of Technology, |c 2008.
 300
|a 1 v. : |b ill ; |c 29 cm. + |e 1 CD-ROM
 650
0 |a Sensitivity
0 |a Combination
0 |a Rotations Transforms
0 |a Integer DCT
0 |a Evaluation
0 |a Quantization
0 |a PSNR
0 |a AR(1) model
 700
0 |a Prasit Nangtin, |e Advisor
 930
|a บริจาค |d 4/12/52 โดยภาควิชาไฟฟ้า

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  5120000033  ปพ ELE .T768i 2008 c.1  ให้บริการ  ได้
 ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
 2. [ ขอจอง ]  5120000034  ปพ ELE .T768i 2008 c.2  ให้บริการ  ได้
 ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
 3. [ ขอจอง ]  5120000035  ปพ ELE .T768i 2008 c.3  ให้บริการ  ได้
 ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |