สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 070526s2536 th a bbm 000000bthabd
 016
|a 3620000011
 041
|a TH-BaPIT
 099
4 ]f ปพ |a ETE |b พ153ช 2536
 100
0 |a พงษ์เดช เรียนละหงษ์
 245
00 |a ชุดแหล่งจ่ายไฟโปรแกรม /|c พงษ์เดช เรียนละหงษ์
 260
|a กรุงเทพฯ : |b คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลทุมวัน, |c 2536
 300
|a 48 หน้า : |b ภาพประกอบ ; |c 29 ซม.
 650
4 |a แหล่งจ่ายไฟฟ้า
 700
0 |a ศิลป์ไชย วุฒานุสรณ์, |e อาจารย์ที่ปรึกษา
0 |a อรสา สัจวงษ์, |e อาจารย์ที่ปรึกษา
 930
|a บริจาค |d 1/02/36

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  3620000011  ปพ ETE พ153ช 2536  ให้บริการ  ได้
 ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |