สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 070509s2537 th a c m 000 0 tha d
 016
|a 3720000009,ฉ.1
|a 3720000008,ฉ.2
 041
|a TH-BaPIT
 099
04 |f ปพ |a ELE |b ศ131พ 2537
 100
0 |a ศรศักดิ์ บุญคำ
 245
10 |a Pathumwan project information /|c ศรศักดิ์ บุญคำ
 260
|a กรุงเทพฯ : |b สาขาวิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, |c 2537.
 300
|a 1 เล่ม : |b ภาพประกอบ, ตาราง ; |c 29 ซม.
 650
04 |a ปริญญานิพนธ์
 700
0 |a ประพจน์ จิรสกุลพร, |e อาจารย์ที่ปรึกษา
0 |a ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา, |e อาจารยืที่ปรึกษา
 930
|a บริจาค |d 14/06/37

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  3720000009  ปพ ELE ศ131พ 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
 2. [ ขอจอง ]  3720000008  ปพ ELE ศ131พ 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |