สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 070410s2545 th 000 0 tha d
 016
|a 4520000086
 041
|a TH-BaPIT
 099
04 |r ปพ |a ELE |b จ166ร 2545
 245
00 |a รถยนต์ไฟฟ้า / |c จรินทร์ ศิลามาศ และคนอื่น ๆ
 250
30 |a Electric Car
 260
|a กรุงเทพ ฯ : |b สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. คณะวิศวกรรมศาสตร์, |c 2545
 300
|a 120 หน้า : |b ภาพประกอบ ; |c 29 ซม.
 650
07 |a รถยนต์ไฟฟ้า
07 |a ปริญญานิพนธ์
00 |a Electric Car
 700
00 |a จรินทร์ ศิลามาศ
00 |a จรูญ ศรีเรือง
00 |a เปรมรัตน์ รานอก
00 |a รุ่งเรือง เกล้านพรัตน์
00 |a รองศาสตราจารย์ ดร. สุธี อักษรกิตติ์ |e อาจารย์ที่ปรึกษา
00 |a บุญชู สมบุญเพ็ญ |e อาจารย์ที่ปรึกษา
00 |a วีนัส ทัดเนียม |e อาจารย์ที่ปรึกษา
 930
|d 29/มี.ค./45

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  4520000086  ปพ ELE จ166ร 2545  ให้บริการ  ได้
 ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |