สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 201219s2556 th a f 000 0 tha d
 016
|a 6420000018
 041
|a TH-BaPIT
 099
4 |f ปพ Et.E. |b อ266ร 2556
 100
0 |a อภิวัฒน์ มหาดไทย
 245
10 |a ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน = |b Dual Axis solar tracking system / |cอภิวัฒน์ มหาดไทย
 246
31 |a Dual Axis solar tracking system
 260
|a กรุงเทพฯ : |b สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, |c 2556.
 300
|a 1 เล่ม : |b ภาพประกอบ ; |c 29 ซม.
 650
7 |a ระบบติดตามดวงอาทิตย์
 700
0 |a วสันต์ อู่ยายโสม, |e ที่ปรึกษา
0 |a พัฒนา อินทนิ, |e ที่ปรึกษา
0 |a แสนศักดิ์ ดีอ่อน, |e ที่ปรึกษา
 930
|a บริจาค |d 19-12-63

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  6420000018  ปพ Et.E. อ266ร 2556  ให้บริการ  ได้
 ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |