สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 161213s2553 th a f 000 0 tha d
 016
|a 6020000018
 041
|a TH-BaPIT
 099
4 |f ปพ ME. |b พ697ก 2553
 100
0 |a พิพัฒน์ คำปิ๋ว
 245
10 |a การเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนโดยใช้แผ่นครีบบิด = |b Enhancing heat transfer of double pipe heat exchanger by different twisted pins / |c พิพัฒน์ คำปิ๋ว และ หฤทธิ์ กาซำ
 246
31 |a Enhancing heat transfer of double pipe heat exchanger by different twisted pins
 260
|a กรุงเทพฯ : |b สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, |c 2553.
 300
|a 1 เล่ม : |b ภาพประกอบ ; |c 29 ซม.
 650
7 |a อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนใส่ครีบ
 700
0 |a หฤทธิ์ คำปิ๋ว
0 |a มานพ พิพัฒหัตถกุล, |e ที่ปรึกษา
0 |a มกร ลักขณา, |e ที่ปรึกษา
 930
|a บริจาค |d 13/12/59

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  6020000018  ปพ ME. พ697ก 2553  ให้บริการ  ได้
 ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1618 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1747 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28