Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00551cam 2200205 4500
 008 061206s1970 maum b a001 0 eng
 016
|a 20100116
 040
|a DLC |c DLC|d OCL|d CIN|d TH-BaPIT
 050
04 |a QD33 |b .P615t|d 1970
 100
10 |a Pierce, James B.,|d 1922-
 222
NU LL
 245
12 |a The chemistry of matter / |c by James B. Pierce.
 260
|a Boston : |b Houghton Mifflin, |c 1970.
 300
|a xi, 799 p. : |b illus. (part col.) ; |c 25 cm.
 650
0 |a Chemistry.
 930
|a งปม.|d 14/03/22 (hc.)

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  20100116  QD33 .P615t 1970  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |