Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00770nam 2200241 a 4500
 008 061017s1985 nyum a00110 eng
 016
|a 41100277
 020
|a 047187373X : |c $38.50 (est.)
 040
|a DLC |c DLC|d WSU|d TH-BaPIT
 050
04 |a QC174.12 |b .E36q|d 1985
 100
10 |a Eisberg, Robert Martin.
 222
NU LL
 245
10 |a Quantum physics of atoms, molecules, solids, nuclei, and particles / |c Robert Eisberg, Robert Resnick, assisted by David O. Cladwell, J. Richard Christman.
 250
|a 2nd ed.
 260
|a New York : |b Wiley, |c c1985.
 300
|a 1 v. (various pagings) : |b ill. ; |c 27 cm.
 500
|a Includes index.
 650
0 |a Quantum theory.
 700
10 |a Resnick, Robert,|d 1923-
 930
|a งปม.|d 08/09/41

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  41100277  QC174.12 .E36q 1985  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |