Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00611cam 2200217 a 4500
 008 061016s1984 njumf a00110 eng
 016
|a 28100147
 020
|a 0133510166
 040
|a DLC |c DLC|d TH-BaPIT
 050
04 |a QC21.2 |b .G433|d 1984
 100
10 |a Giancoli, Douglas C.
 222
NU LL
 245
10 |a General physics / |c Douglas C. Giancoli.
 260
|a Englewood Cliffs, N.J. : |b Prentice-Hall, |c 1984.
 300
|a 2 v. (xvii, 888 p., [1] p. of plate) : |b ill. (some col.) ; |c 27 cm.
 500
|a Includes index.
 650
0 |a Physics.
 930
|a งปม.|d 09/10/28

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  28100147  QC21.2 .G433 1984  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |