สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 01189nam 2200373 a 4500
 008 060914s2542 th m a001 0 tha d
 016
|a 47100323,ล.2ฉ.1
|a 47100324,ล.2ฉ.2
|a 47100325,ล.2ฉ.3
|a 47100326,ล.2ฉ.4
|a 47100327,ล.2ฉ.5
 020
|a974-208-150-6 (ล.2)
 040
|akku-c|ckku-c
 041
1 |atha|heng
 050
4 |aTA350.7|bช716จ|d2542
 100
1 |aเชลลี, โจเซฟ เอฟ.
 222
NU LL
 245
00 |aโจทย์ 700 ข้อ กลศาสตร์วิศวกรรม : ไดนามิกส์ เล่ม 2 /|cJoseph F. Shelley ; แปลและเรียบเรียงโดย สุทธิพงศ์ ศรีกรารมณ์, วิชัย ศิวะโกศิษฐ์
 246
30 |aกลศาสตร์วิศวกรรม :|bไดนามิกส์
13 |aSchaum\'s outlines : solved problems in vector mechanics for engineers, dynamics.
 260
|aกรุงเทพฯ :|bแมคกรอ-ฮิล,|c2542.
 300
|a376 หน้า :|bภาพประกอบ. ; |c26 ซม.
 500
|aแปลจาก: Schaum\'s outlines : 700 solved problems in vector mechanics for engineers, dynamics.
 650
7 |aกลศาสตร์ประยุกต์
7 |aพลวัต
7 |aสถิติศาสตร์
 700
0 |aสุทธิพงศ์ ศรีกรารมณ์,|eผู้แปล
0 |aวิชัย ศิวะโกศิษฐ,|eผู้แปล
 930
|aงปม.|d4/8/47|h280 บาท

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  47100323  TA350.7 ช716จ 2542 ล.2ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
 2. [ ขอจอง ]  47100324  TA350.7 ช716จ 2542 ล.2ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
 3. [ ขอจอง ]  47100325  TA350.7 ช716จ 2542 ล.2ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
 4. [ ขอจอง ]  47100326  TA350.7 ช716จ 2542 ล.2ฉ.4  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
 5. [ ขอจอง ]  47100327  TA350.7 ช716จ 2542 ล.2ฉ.5  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1618 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1747 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28