สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 01686nam a2200337 a 4500
 008 210628s2549 th m a000 0 tha d
 016
|a 64200017
 020
|a 9749468694
 040
|a KASET |b tha |d TH-BaPIT
 050
4 |a QC 20.7.F85 |b ส899ก 2549
 100
0 |a เสนอ คุณประเสริฐ
 245
10 |a กลยุทธ์การอินทิเกรตและเมเปิล / |c รวบรวมและเรียบเรียงโดย เสนอ คุณประเสริฐ
 246
34 |a คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ : |b กลยุทธ์การอินทิเกรตและเมเปิล
31 |a Integration strategy with Maple.
3 |a Mathematics-in-industry for engineering science and business : |b integration strategy with Maple.
 260
|a กรุงเทพฯ : |b วี.เจ.พริ้นติ้ง, |c 2549.
 300
|a 392, [1] หน้า : |b ภาพประกอบ
 650
4 |a การอินทิเกรด
4 |a คณิตศาสตร์วิศวกรรม |x การประมวลผลข้อมูล
4 |a วิทยาศาสตร์ |x คณิตศาสตร์ |x การประมวลผลข้อมูล
 930
|a บริจาค |d 17/03/64

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  64200017  QC 20.7.F85 ส899ก 2549  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |