Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 179 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 151.   รีทัชภาพบุคคลอย่างมืออาชีพ = Photoshop for retouching / ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น ; [บรรณาธิการ : จินตวีร์ พันธ์แก้ว]     2553.  1
 152.   หัดใช้ PowerPoint 2007 : สร้างงานพรีเซ็นเตชั่นสุดเจ๋ง!! / บอกอ..ปะยิ ; [ทีมบรรณาธิการ พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร]     2550.  1
 153.   การออกแบบงาน 3 มิติทางด้านวิศวกรรมด้วยโปรแกรม Unigraphics NX 7.5 / เขียนโดย ปุณวุฒิ เสนาะดนตรี ... [และคนอื่นๆ]     2554.  1
 154.   เริ่มแรกกับ modem = Your first modem / ของ Sharon Crawford ; [แปล] เรียบเรียงโดย บัญชา ยงฤทธิกุล, ถวิล ศรีทอง, ทวีชัย ภูรีทิพย์     2538.  1
 155.   เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2013 สำหรับผู้เริ่มต้น / อภิรัตน์ บางศิริ และพันจันทร์ ร     2556.  1
 156.   ตกแต่งภาพและงานกราฟิกอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CS4 / โดย : สกล คำปันนา ; บรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ     2553.  1
 157.   Digiart สร้างเว็บแอนิเมชั่นสวย ๆ ด้วยตนเอง = Web Flash step by step / สุภชัย ชนะไชยสกุล ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา.     2549.  1
 158.   Adobe Photoshop CS : classroom in a book / แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย : ไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล ; บรรณาธิการ : ไพโรจน์ เวชชพิพัฒน์     2547.  1
 159.   คัมภีร์การตรวจสอบโปรแกรมอย่างมีระบบ / แต่งโดย เร็กซ์ แบล็ก ; แปลและเรียบเรียงโดย สรพงศ์ วิภากรวิทย์     2544.  1
 160.   เขียนแบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมด้วย Autocad 2013 สำหรับผู้เริ่มต้น / อภิรัตน์ บางศิริ, พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร     2557.  1
 161.   เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2011 / อภิรัตน์ บางศิริ .. เขียน ; ชิษณุพงษ์ ธัญญลักษณ์ .. บรรณาธิการ     2554.  1
 162.   เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2010 / อภิรัตน์ บางศิริ .. เขียน ; ชิษณุพงษ์ ธัญญลักษณ์ .. บรรณาธิการ     2552.  1
 163.   คู่มือการใช้งาน Microsoft PowerPoint 97 = Running Microsoft PowerPoint 97 / ของ Stephen W. Sagman ; [แปล] เรียบเรียงโดย ศุภเลิศ เกศการุณกุล, สุวิมล จณะวัตร.     2541.  1
 164.   ออกแบบและสร้าง Mobile website & apps สำหรับอุปกรณ์ยุคใหม่ (smart device) / โดย Earle Castledine, Myles Eftos, Max Wheeler ; เรียบเรียงโดย กุลวดี โภคสวัสดิ์     2556.  1
 165.   คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2015 3D $ Lumion 3D V.4 สำหรับงานขึ้นรูปโมเดลและงานสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์     2557.  1
 166.   ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมด้วยตัวอย่างการใช้งานจริง / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และปิยะ นากสงค์     2551.  1
 167.   คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2010-2015 Customization & AutoLISP : สำหรับงานปรับแต่ง AutoCAD และการเขียนโปรแกรม AutoLISP / โดย ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์     2558.  1
 168.   มือใหม่ Photoshop CS6 : หัดแต่งภาพให้สวยโดนใจ / ปิยะ นากสงค์, มณีนุช สมานหมู่...เขียน ; พันจันทร์ ธนวัตนเสถียร...บรรณาธิการ     2557.  2
 169.   มือใหม่ Photoshop CS6 : หัดแต่งภาพให้สวยโดนใจ / ปิยะ นากสงค์, มณีนุช สมานหมู่...เขียน ; พันจันทร์ ธนวัตนเสถียร...บรรณาธิการ     2556.  2
 170.   Workshop photoshop + Illustrator CS6 graphic design สร้างงานโฆษณา ปกนิตยสาร และแผ่นพับ/ ผู้บรรยาย สกล คำปันนา ; บรรณาธิการ ปิยะ นากสงค์     2558.  1
 171.   สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพด้วย InDesign CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น / พันจันทร์ ธรวัฒนเสถียร และ มนัสสินี ล่ำสันเทียะ     2558.  1
 172.   การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี รหัส 05-551-202 : ระบบบัญชีแยกประเภท (PAYROLL)/ โดย บริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม     2539.  1
 173.   เทคโนโลยีซีเอ็นซีแบบประหยัดด้วย Enhanced machine control (EMC) / อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์, วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล และสุธี ผู้เจริญชนะชัย     2550.  1
 174.   สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชัน Flash CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น : ประยุกต์ใช้ได้กับ CS4 และ CS5 / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และกองบรรณาธิการ     2557.  2
 175.   สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชัน Flash CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น : ประยุกต์ใช้ได้กับ CS4 และ CS5 / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และกองบรรณาธิการ     2558.  2
 176.   เจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดา สารสนเทศ / จัดทำโดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     2546.  1
 177.   ตกแต่งภาพกราฟฟิก Photoshop CS6 ฉบับสมบูรณ์ : พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง / ปิยะ นากสงค์, มณีนุช สมานหมู่...เขียน ; พันจันทร์ ธนวัตนเสถียร...บรรณาธิการ     2558.  1
 178.   โปรแกรมเสริมสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานศาสตร์การสอน : ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ / จินตวีร์ คล้ายสังข์, ประกอบ กรณีกิจ     2560.  1
 179.   รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1. พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ / วีระเชษฐ์ ขันเงิน และคณะผู้วิจัย     2548.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |