Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 138 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 101.   Wear of materials.: proceedings of the twelfth international conference on wear of materials, Atlanta, Georgia, April 25-29, 1999 / edited by D. Rigney, R.G. Bayer.     c1999.  2
 102.   Windows XP Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และกองบรรณาธิการ     2553.  1
 103.   เขียนเอกสาร/รายงานอย่างมืออาชีพ / ของ William C Paxson ; ธัญญา ชยากร, ผู้แปล     2538.  1
 104.   Windows XP ฉบับสมบูรณ์ / กรภัทร์ สุทธิดารา, เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล     2548.  1
 105.   Windows Me เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พีซีและอินเทอร์เน็ต / ชัชวาล ศุภเกษม.     2544.  1
 106.   Windows 8.1 สำหรับผู้เริ่มต้น / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และกองบรรณาธิการ     2556.  2
 107.   การออกแบบโรงบำบัดน้ำเสีย = Wastewater treatment plant design / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์     2540.  1
 108.   อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป / ซะซะกิ ฟุมิโอะ เขียน ; นพัฒน์ หัทยานันท์ แปล     2560.  1
 109.   ครบทุกเรื่อง Windows Vista & Office 2007 : เข้าใจง่ายทำได้จริงแบบ stey by step / สุธีร์ นวกุล     2551.  1
 110.   วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 1= Wastewater engineering / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์     2532.  1
 111.   วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 1 = Wastewater engineering / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์     2540..  2
 112.   วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 2 = Wastewater engineering / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์     2535.  1
 113.   วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 1 = Wastewater engineering / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.     2536.  2
 114.   วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 3 = Wastewater engineering / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์     2537..  2
 115.   วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 3 = Wastewater engineering / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์     2545..  2
 116.   วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 2 = Wastewater engineering / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.     2539.  1
 117.   วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 4 = Wastewater engineering vol.4 / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.     2543.  1
 118.   สร้าง ปรับแต่ง และจัดการเอกสารด้วย Word 2013: ฉบับสมบูรณ์ / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล     2558.  2
 119.   สร้าง ปรับแต่ง และจัดการเอกสารด้วย Word 2013: ฉบับสมบูรณ์ / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล     2560.  2
 120.   วิศวกรรมเชื่อมประสาน เล่ม 1 =Welding engineering / แปลและเรียบเรียงโดย ประสงค์ ท้วมยิ้ม     2542.  1
 121.   ปฏิบัติการทดสอบวิศวกรรมงานเชื่อมโลหะ = Welding engineering laboratory / วชิระ มีทอง ... [และคนอื่นๆ].     2542.  1
 122.   ติดตั้งและบริหารระบบเครือข่าย Windows server 2012 ฉบับผู้เริ่มต้น / พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์     2557.  1
 123.   ทำงานให้ได้งาน / โรเบิร์ต ดี. เลิฟตั้น, แปลและเรียบเรียงโดย พ.ท. วีรจิต กลัมพระสุต.     2548  1
 124.   การตรวจสอบงานเชื่อมโลหะ = Welding inspection / เรียบเรียงโดย สมบูรณ์ เต็งหงษ์เจริญ, บัณฑิต ใจชื่น     2531.  1
 125.   Windows 7+ โปรแกรมใช้งานที่ควรมี ฉบับสมบูรณ์ / โดย พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และกองบรรณาธิการ     2556.  1
 126.   ยูทิลิตี้สำหรับวินโดวส์ = Windows destop utilities / ของ Jeff Prosise ; [แปล] เรียบเรียงโดย สิทธิพงศ์ จันทร์แสงอรุณ.     2538.  1
 127.   ระบบบำบัดน้ำเสีย : การเลือกใช้และการออกแบบ การควบคุม และการแก้ปัญหา / สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์     2549.  2
 128.   Web programming ด้วย Dreamweaver MX 2004 และ PHP / สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์, ทินกร วัฒนเกษมสกุล ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.     2548.  1
 129.   ใครเอาเนยแข็งของฉันไป : วิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการงานและชีวิต / Spencer Johnson เขียน ; ประภากร บรรพบุตร แปล     2553.  1
 130.   วอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ และการตีความงบการเงิน = Warren Buffett and the interpretation of financial statements / [บัฟเฟ็ตต์ แมรี่ เขียน ; นรา สุภัคโรจน์ แปล     2552.  1
 131.   Workshop photoshop + Illustrator CS6 graphic design สร้างงานโฆษณา ปกนิตยสาร และแผ่นพับ/ ผู้บรรยาย สกล คำปันนา ; บรรณาธิการ ปิยะ นากสงค์     2558.  1
 132.   ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม = Workplace & social occasions / LiveABC เขียน ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ แปล ; สาลี่ เกี่ยวการค้า บรรณาธิการ     2552.  1
 133.   World university presidents summit reflections on diversity and harmonization subtheme 1-6 cultural awareness and sport as contributors to global peace and understanding : overall programme, 19-22 July 2006 Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, Thailand / [Secretarfat Office of World University Presidet Summit, Commission on Higher Education]     2006.  1
 134.   เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 1 - 8 = Writing for business communication / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2561.  1
 135.   เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 9 - 15 = Writing for business communication / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2561.  1
 136.   แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 1 - 15 = Writing for business communication / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2559.  1
 137.   Why - Why analysis เทคนิคการวิเคราะห์อย่างถึงแก่นเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการ / โดย ฮิโตชิ โอกุระ ; แปลโดย วิเชียร เบญจวัฒนาผล และ สมชัย อัครทิวา     2550.  1
 138.   Proceedings of World Tunnel Congress 2012 : Tunneling and Underground Space for a Global Society, Bangkok, Thailand 21-23 May 2012 / editors N. Phienwej, T. Boonyatee ; Thailand Underground and Tunnelling Group (TUTG), The Engineering Institute of Thailand under His Majesty the King's Patronage (EIT), International Tunnelling and Underground Space Association (ITA-AITES)]     2012.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |