Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 162 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 101.   Nanotechnology for electronic materials and devices / Anatoli Korkin ... [et al.], editors.     2007.  1
 102.   Nonlinear solid mechanics : a continuum approach for engineering / Gerhard A. Holzapfel.     c2000.  1
 103.   Focus on grammar:an intermediate course for reference and practice,woorkbook /Marjorie Fuchs.    2000.  1
 104.   Noise and vibration control engineering / edited by Istvโan L. Vโer and Leo L. Beranek.     c2006.  1
 105.   Numerical methods with MATLAB : implementations and applications / Gerald W. Recktenwald.     c2000.  1
 106.   Network+ certification success guide Dorothy Cady and Nancy Cadjan.     1999.  1
 107.   Nuclear electronics: superconducting detectors and processing techniques / Vladimir Polushkin.     c2004.  1
 108.   Nonlinear control design : geometric, adaptive, and robust / Riccardo Marino, Patrizio Tomei.     1995.  1
 109.   Focus on grammar : an intermediate course for reference and practice,teacher\'s manual /Sarah Lynn.    2000.  1
 110.   An engineer\'s guide to MATLAB /Edward B. Magrab ; contributing authors, Shapour Azarm ... [et al.]    c2000.  1
 111.   New trends in software process modeling / editors, Silvia T. Acuไna, Maria I. Sโanchez-Segura.     c2006.  1
 112.   Nanoscale science and technology / edited by Robert W. Kelsall, Ian W Hamley, and Mark Geoghegan.     c2005.  1
 113.   Nonlinear finite elements for continua and structures / Ted Belytschko, Wing Kam Liu, Brian Moran.     c2000.  1
 114.   โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ / สุวพันธ์ นิลายน     2554.  1
 115.   Numerical solution of partial differential equations: an introduction / K.W. Morton and D.F. Mayers.     2005.  1
 116.   Instrument engineers\' handbook. volume 2, process control and optimization /edited by Bela G. Liptak.    c2006.  1
 117.   Nanoscience : nanotechnologies and nanophysics / Claire Dupas, Philippe Houdy, Marcel Lahmani (eds.)     2007.  1
 118.   Nanophysics and nanotechnology : an introduction to modern concepts in nanoscience / Edward L. Wolf.     2004.  1
 119.   Nano-engineering in science and technology: an introduction to the world of nano-design / Michael Rieth.     c2003.  1
 120.   Nanotechnology : an introduction to nanostructuring techniques / Michael K่ohler, Wolfgang Fritzsche.     c2004.  1
 121.   Neural fuzzy systems : a neuro-fuzzy synergism to intelligent systems / Chin-Teng Lin, C.S. George Lee.     c1996.  1
 122.   Neural networks for robotic control : theory and applications / edited by A.M.S. Zalala and A.S. Morris.     1996.  1
 123.   Instrument engineers\' handbook.Bโela G. Liptโak, editor-in-chief.    c2002.  1
 124.   Nanoelectrodynamics : electrons and electromagnetic fields in nanometer-scale structure / Hitoshi Nejo, ed.     2003.  1
 125.   Introduction to information systems : essentials for the internetworked E-business enterprise /James A. O\'Brien.    2001.  1
 126.   Nanoelectronics and information technology: advanced electronic materials and novel devices / Rainer Waser (ed.)     c2003.  1
 127.   Nano- and micro-electromechanical systems : fundamentals of nano- and microengineering / Sergey Edward Lyshevski.     c2005.  1
 128.   Numerical methods for engineers: with software and programming applications / Steven C. Chapra, Raymond P. Canale.     c2001.  2
 129.   Numerical methods for engineers: with software and programming applications / Steven C. Chapra, Raymond P. Canale.     c2002.  2
 130.   Numerical methods for engineers : with software and programming applications / Steven C. Chapra, Raymond P. Canale.     c2003.  1
 131.   ศัพท์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ / เนรมิต ศรีจำนง     2554.  1
 132.   Focus on grammar:an intermediate course for reference and practice /Marjorie Fuchs, Margaret Bonner, Miriam Westheimer.    2000.  1
 133.   National Human Rights Commission Act B.E.2542 (1999) / The Office of the National Human Rights Commission of Thailand.     2004.  1
 134.   Dekker encyclopedia of nanoscience and nanotechnology / edited by James A. Schwarz, Cristian I. Contescu, Karol Putyera.     c2004.  1
 135.   New directions and applications in control and theory / edited by Wijesuriya P. Dayawansa, Anders Lindquist, Yishao Zhou.     c2005.  1
 136.   Non destructive Diagnostic of High Voltage Electrical Systems Theoretical Analysis and Practical Applications / Non destructive Diagnostic of High Voltage Electrical Systems Theoretical Analysis and Practical Applications / Josef Vedral     2023.  0
 137.   Nanotechnology for microelectronics and optoelectronics / J.M. Martโinez-Duart, R.J. Martโin-Palma, F. Agullโo-Rueda.     c2006.  1
 138.   Nonlinear signal and image processing : theory, methods, and applications / edited by Kenneth E. Barner, Gonzalo R. Arce.     c2004.  1
 139.   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข / วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม     2557.  1
 140.   Interchange : English for international communication : student\'s book 2 /Jack C. Richards with Jonathan Hull and Susan Proctor.    1991.  1
 141.   Next generation optical networks: the convergence of IP intelligence and optical technologies / Peter Tomsu, Christian Schmutzer.     c2002.  1
 142.   Neural networks for applied sciences and engineering : from fundamentals to complex pattern recognition / Sandhya Samarasinghe.     c2007.  1
 143.   New photonics technologies for the information age : the dream of ubiquitious services / Shoichi Sudo, Katsunari Okamoto, editors.     c2004.  1
 144.   Inside Pro/ENGINEER : the professional user's guide to designing with Pro/ENGINEER /James Utz and W. Robert Cox. Revised by Dennis Steffen.    1994.  1
 145.   Newton to Einstein : the trail of light : an excursion to the wave-particle duality and the special theory of relativity / Ralph Baierlein.     1992.  1
 146.   Introduction to probability and statistics : principles and applications for engineering and the computing sciences /J.S. Milton, Jesse C. Arnold.    c1995.  1
 147.   วงจรป้อนกลับแบบลบและออสซิลเลเตอร์ / สิทธิชัย โภไคยอุดม     2548.  1
 148.   Number theory in science and communication : with applications in cryptography, physics, digital information, computing, and self-similarity / M.R. Schroeder.     c2006.  1
 149.   Nanoscale calibration standards and methods : dimensional and related measurements in the micro-and nanometer range / edited by Gunter Wilkening, Ludger Koenders.     c2005.  1
 150.   การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ / กัณวริช พลูปราชญ์     2555.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |