สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 77 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 51.   Group theory in spectroscopy : with applications to magnetic circular dichroism / Susan B. Piepho, Paul N. Schatz.     c1983.  1
 52.   เล่นซ่อนหาย = Gone girl / Gillian Flynn ; อาสยา ฐกัดกุล แปล     2556.  1
 53.   General industry and technology / John R. Lindbeck, Irvin T. Lathrop ; student guide compiled by Kathryn A. Starzyk     c1986.  2
 54.   GSM, GPRS and EDGE performance : evolution towards 3G/UMTS / edited by Timo Halonen, Javier Romero and Juan Melero.     c2002.  1
 55.   จิตวิทยาทั่วไป / จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์     2557.  1
 56.   General chemistry : principles and modern applications / Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, F. Geoffrey Herring.     c2002.  1
 57.   เคมีทั่วไป เล่ม 1 = General chemistry 1 / รานี สุวรรณพฤกษ์     2556.  1
 58.   Global positioning systems, inertial navigation, and integration / Mohinder S. Grewal, Lawrence R. Weill, Angus P. Andrews.     c2001.  1
 59.   Global vision : สู่กระแสกระบวนทัศน์ใหม่ / ยุค ศรีอาริยะ     2539.  1
 60.   คู่มือปะเก็นแก๊สเก็ต / โดย ตระการ ก้าวกสิกรรม.     2539.  1
 61.   Fluid transients in pipeline systems: a guide to the control and suppression of fluid transients in liquids in closed conduits / A.R. David Thorley.     2004.  1
 62.   Global project management handbook : planning, organizing, and controlling international projects / David I. Cleland, editor, Roland Gareis, editor.     c2006.  1
 63.   รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซต์ด้วย Google analytics / ศุภณัฐ สุขโข     2562.  1
 64.   Grammar ไม่น่าเบื่อ 2 ฉบับ Advanced ขั้นเทพ / อภิญญา ธโนปจัย และกองบรรณาธิการ     2556.  1
 65.   Grammar เป๊ะ! ทำข้อสอบแม่น ไม่ต้องแปลหมดก็เก่งขั้นเทพ / อุษา วัชรินทร์เสวี.     2558.  1
 66.   สรรเสริญพระบารมี = The glorious monarch / สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร     2557.  1
 67.   GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / โดย สุวิมล กีรติพิบูล     2547.  1
 68.   การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF animation / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, จิตเกษม พัฒนาศิริ     2541.  1
 69.   เคมีทั่วไป สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เล่ม 1 = General chemistry for Engineering 1 / รานี สุวรรณพฤกษ์     2558.  1
 70.   เคมีทั่วไป สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เล่ม 2 = General chemistry for Engineering 2 / รานี สุวรรณพฤกษ์     2554.  1
 71.   GD3 : สุดยอดวิธีป้องกันปัญหาล่วงหน้าแบบโตโยต้า / โดย Tatsuhiko Yoshimura ; แปลโดย เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย.     2549.  1
 72.   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก : ความรู้ฉบับพกพา / Robert C. Allen ; แปลโดย สมคิด พุทธศรี, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์     2562.  1
 73.   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป = General economics / ผู้เรียบเรียง วันทนีย์ ภูมิภัทราคม, สมยศ อวเกียรติ และทับทิม วงศ์ประยูร]     2538.  1
 74.   นำทางสู่ระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ = Guide to client/server databases / Joe Salemi ; [แปล] เรียบเรียงโดย โชคชัย เตชพรรุ่ง.     2538.  1
 75.   แนวปฏิบัติการบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง =Guideline for construction safety management / [จัดทำโดย วินัย ลัฐิกาวิบูลย์, นคร จิรวัฒนอังคณา]     2542.  1
 76.   นำทางสู่การใช้งาน การสื่อสารข้อมูลด้วยระบบ modem = Guide to modem communications / ของ Les Freed and Frank J. Derfler, Jr. ; [แปล] เรียบเรียงโดย สุรชัย เพิ่มสินทวี     2538.  1
 77.   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง = Guideline for safety on construction machinery and equipment / [จัดทำโดย วินัย ลัฐิกาวิบูลย์, นคร จิรวัฒนอังคณา]     2542.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: prev_page in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 869 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28