Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 179 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Adobe Photoshop 5.0 / by: Apirak Sonprint.     2541.  1
 2.   AutoCAD 2012 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง     2555.  1
 3.   Advanced Flash : ActionScript / กำพล ลีลาภรณ์.     2544.  1
 4.   Drawing by SolidWorks / โดย ทวีศักดิ์ ศรีช่วย.     2548.  1
 5.   Freehand 7 : design power / รวงทิพย์ พัชรารัตน์.     2541.  1
 6.   Illustrator CC 2022 Professional Guide / วสันต์ พึ่งพูลผล     2565.  1
 7.   The photoshop 5 Wizard / [โดย พิเชษฐ์ รังษีรัตนา]     2541.  1
 8.   เรียนลัด PowerPoint 4 / สุปราณี ธีรไกรศรี.     2538.  1
 9.   คู่มือ Macintosh ฉบับ \"ภาษาไทย\" MacBasic / Max Library.     2538.  0
 10.   The photoshop 4.0 duotone! workshop / พิเชษฐ์ รังษีรัตนา.     2540.  1
 11.   AutoCAD 2016 : complete guide 2D/3D / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์     2559.  1
 12.   คู่มือใช้งาน AutoCAD 2013 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง     2556.  1
 13.   การเขียนแบบด้วย AutoCAD / กอบเกียรติ สระอุบล.     2537.  1
 14.   สร้างสรรค์ภาพสวยด้วย Photoshop CS4 / สุธีร์ นวกุล     2552.  1
 15.   คู่มือ แต่งภาพถ่ายด้วย Lightroom / ตะวัน พันธ์แก้ว     2556.  1
 16.   เทคโนโลยีซีเอ็นซี = CNC technology / โดย ชาลี ตระการกูล     2550.  4
 17.   เทคโนโลยีซีเอ็นซี = CNC technology / โดย ชาลี ตระการกูล     2540.  4
 18.   เทคโนโลยีซีเอ็นซี = CNC technology / โดย ชาลี ตระการกูล     2541.  4
 19.   เทคโนโลยีซีเอ็นซี = CNC technology / โดย ชาลี ตระการกูล     2537.  4
 20.   PSpice สำหรับวงจรแปลงผันกำลัง / อภินันท์ อุรโสภณ     2556.  1
 21.   กลเม็ดเคล็ดลับ 3D Studio MAX : advanced visualizer / ภาสกร ศิวะโสภา.     2541.  1
 22.   User manual Photoshop 5 / ผลงานสร้างสรรค์ของ: สุราช แหยมอ่อน.     2541.  1
 23.   Photoshop แต่งภาพศิลป์ให้สวยด้วย Plug-in / ชาตพล นภาวารี.     2547.  1
 24.   คู่มือการใช้งาน SketchUp Pro / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช     2554.  1
 25.   เรียน Applesoft basic ด้วยตนเอง เล่ม 1 / ประพัฒน์ อุทโยภาศ     2532.  1
 26.   เขียนแบบ 2D คิวแคด QCAD (How to) / โดย สุทิน พัชรวงศ์ศักดา     2558.  1
 27.   การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ / สมหมาย อินทร์พลับ.     2546.  1
 28.   Photoshop filter effects / David Zure ระพี พัฒโนทัย อภิเชษฐ์ ประสพรัตน์.     2540.  1
 29.   การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ / จินตนา อัศวรัตน์     2554.  1
 30.   คู่มือสร้างเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ     2555.  1
 31.   เร็ว ง่าย! style Microsoft PowerPoint 97 : visual guide / วิรัตน์ หะริตา และคณะ     2541.  1
 32.   คู่มือการใช้งาน 3D studio release 4.0 / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์     2538.  1
 33.   โคลนซีดีก็อปปี้ได้ยังกะแกะ / กวิน วารีกิจพันธุ์.     2545.  1
 34.   คู่มือทำมาหากินโดย CoreIDRAW 8 / โดย อภิรักษ์ สอนพรินทร์.     2541  1
 35.   คู่มือ Illustrator CS6 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์ / วสันต์ พึ่งพูลผล     2556.  1
 36.   คัมภีร์ระบบสารสนเทศ = Infomation systems / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.     2546.  1
 37.   Photoshop CS มือใหม่หัดใช้ / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล.     2547.  1
 38.   ไอทีกับธุรกิจ : แนวคิดและแนวทาง / ครรชิต มาลัยวงศ์     2537.  1
 39.   การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD / โดย สุภาพ รอดละมูล.     2544.  1
 40.   เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม LabView / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง     2554.  1
 41.   คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2000 : 2D drafting / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.     2542.  1
 42.   คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCad 2000 : 3D modeling / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.     2543.  1
 43.   ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ = Strategic Information Systems / พรรณี สวนเพลง     2555.  1
 44.   สร้างระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์ / อาณัติ รัตนถิรกุล     2553.  1
 45.   เรียนรู้และใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ / ปราโมทย์ ลือนาม     2544.  1
 46.   พัฒนาสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate 4 / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล     2553.  1
 47.   PowerPoint 2003 เพื่อการนำเสนอระดับมืออาชีพ / จีราวุธ วารินทร์     2547.  1
 48.   สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online แบบมืออาชีพ / สมรัก ปริยะวาที     2553.  1
 49.   เทคนิคการสร้าง Character modeling บน 3ds MAX 4.2 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.     2545.  1
 50.   เรียน/เล่น/ใช้ Photoshop 5.5 & ImageReady 2.0 / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล.     2543.  1

1234NextLast ... 4
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |