Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 22 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   การบริหารการผลิต / กิตติ กอบัวแก้ว.     2557.  2
 2.   การบริหารการผลิต = Production management / สุปัญญา ไชยชาญ     2545.  1
 3.   การจัดการเทคโนโลยี = Management of technology / คำรณ ศรีน้อย     2549.  1
 4.   การบริหารการผลิต ฉบับปรับปรุง / กิตติ กอบัวแก้ว.     2558.  1
 5.   การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร / สุรัสวดี ราชกุลชัย     2547.  1
 6.   การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน / สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน     2548.  1
 7.   การศึกษาการทำงาน = Introduction to work study / วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]     2539.  2
 8.   การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม / ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์     2553.  1
 9.   เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต = Productivity improvement management technique / สุรัส ตั้งไพฑูรย์     2564..  1
 10.   ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน / สยาม อรุณศรีมรกต...[และคนอื่นๆ]     2562.  1
 11.   ธุรกิจอุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม / โดย จินตนา เกิดลาภี     2539.  1
 12.   โลจิสติกส์เพื่อการผลิตและการจัดการดำเนินงาน / คำนาย อภิปรัชญาสกุล     2549.  2
 13.   โลจิสติกส์เพื่อการผลิตและการจัดการดำเนินงาน / คำนาย อภิปรัชญาสกุล     2547.  2
 14.   การพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six sigma / โดย สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล     2546.  1
 15.   ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต และ จำลอง โพธิ์บุญ.     2562.  1
 16.   การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ / เคลาส์ ชวาบ เขียน ; ศรรวริศา เมฆไพบูลย์, แปล     2561  1
 17.   วิศวกรรมวิธีการ / โดย คาซุโฮะ โยชิโมโตะ, ฮิซาชิ โอนาริ, และเคน วาตานาเบะ ; แปลโดย ณัฏฐพงศ์ สอนสุวิทย์.     2547.  1
 18.   การตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ภายในองค์กร / สยาม อรุณศรีมรกต, ไกรชาติ ตันตระการอาภา.     2549.  1
 19.   หลักการจัดการการผลิต = Fundations of operations management / เขียน Larry P. Ritzman, Lee J. Krajewski ; แปลและเรียบเรียง ฐิติมา ไชยะกุล ; บรรณาธิการ อำนาจ ธีระวนิช.     2548.  1
 20.   การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ) / สยาม อรุณศรีมรกต     2549.  1
 21.   Zero loss ด้วย TPM ฉบับเข้าใจง่าย / ผู้เขียนและบรรณาธิการ : Kinjiro Nakano ; แปลและเรียบเรียง มังกร โรจน์ประภากร ; คณะผู้เขียน Society of TPM Research (TPM Tokoton Kenkyu Kai)     2552.  1
 22.   การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ = Supply chain and logistics management / Douglas M. Lambert, James R. Stock, Lisa M. Ellram ; แปลและเรียบเรียงโดย กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, ศลิษา ภมรสถิตย์, จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.     2546  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |