สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 139 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Passport to IELTS / Diana Hopkings, Mark Nettle.     2003.  1
 2.   English grammar / ธง วิทัยวัฒน์     2550.  3
 3.   เปิดโฉม TOEFL : computer-based test (CBT)     2544.  1
 4.   TOEFL ITP / สุทิน พูลสวัสดิ์     2563.  3
 5.   TOEFL Listening Tests / กิตติ์ จิรติกุล     2546.  1
 6.   ภาษาพาไป / จินตนา ยศสุนทร.     2538.  1
 7.   ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC / ดนัย วงษา     2558.  2
 8.   ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC / ดนัย วงษา     2559.  2
 9.   CU-TEP reading : the best test preparation for CU-TEP / Sutin Poolsawad.     2554.  1
 10.   พิชิตศัพท์ TOEIC / นเรศ สุรสิทธิ์     2551.  1
 11.   Grammar and techniques of the English language / เลิศ เกษรคำ     ค.ศ. 1999 [2542]  1
 12.   New world TOEFL : computer-based test [CBT] : key to success / Sutin Poolsawad.     2550.  1
 13.   หลักสูตรย่อ TOEIC / นเรศ สุรสิทธิ์     2555.  1
 14.   160 Rules : 160 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ / PSP     2534.  1
 15.   IELTS to success:preparation tips & practice tests / Janina Tucker and Eric Van Bemmel.     2002.  1
 16.   สอบติดพิชิต TOEFL iTP / กิตติ์ จิรติกุล     2562.  1
 17.   Essential TOEIC and TOEFL vocabulary 1 / นารีรัตน์ บุญช่วย     2556.  1
 18.   Essential TOEIC and TOEFL vocabulary 2 / นารีรัตน์ บุญช่วย     2556.  1
 19.   คัมภีร์การพูดอังกฤษ / เศรษฐวิทย์     2557.  1
 20.   สุดยอดเทคนิคการเขียน / เศรษฐวิทย์     2555.  1
 21.   800 ปัญหาภาษาอังกฤษ / นาฏยา วิพุธศิริ     2540.  2
 22.   ฟุดฟิดฟอไฟ เล่ม 1/ แสงชัย สุนทรวัฒน์     2539.  1
 23.   ฟุดฟิดฟอไฟ เล่ม 2/ แสงชัย สุนทรวัฒน์     2539.  1
 24.   ฟุดฟิดฟอไฟ เล่ม 3/ แสงชัย สุนทรวัฒน์     2539.  1
 25.   ฟุดฟิดฟอไฟ เล่ม 4/ แสงชัย สุนทรวัฒน์     2539.  1
 26.   ฟุดฟิดฟอไฟ เล่ม 5/ แสงชัย สุนทรวัฒน์     2539.  1
 27.   ฟุดฟิดฟอไฟ เล่ม 6/ แสงชัย สุนทรวัฒน์     2540.  1
 28.   ฟุดฟิดฟอไฟ เล่ม 8/ แสงชัย สุนทรวัฒน์     2540.  1
 29.   ฟุดฟิดฟอไฟ เล่ม 9/ แสงชัย สุนทรวัฒน์     2540.  1
 30.   ฟุดฟิดฟอไฟ เล่ม 10/ แสงชัย สุนทรวัฒน์     2540.  1
 31.   ฟุดฟิดฟอไฟ เล่ม 7/ แสงชัย สุนทรวัฒน์.     2541.  1
 32.   ตะลุยโจทย์ basic grammar / ศุภวัฒน์ พุกเจริญ     2560.  1
 33.   เตรียมสอบ TOEIC / ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล     2560.  1
 34.   พิชิตข้อสอบ TU-GET (Grammar tests) / นเรศ สุรสิทธิ์     2555.  1
 35.   Anchor CU-TEP Grammar Writing Error Identification / สุทิน พูลสวัสดิ์     2562.  1
 36.   ตะลุยโจทย์ Error 500 ข้อ / ศุภวัฒน์ พุกเจริญ     2560.  1
 37.   รู้ทัน--สันดานลูกหลาน Tense / เฑียร ธรรมดา     2554.  1
 38.   ตะลุยโจทย์ Reading 500 ข้อ / ศุภวัฒน์ พุกเจริญ     2560.  1
 39.   ตะลุยโจทย์ Vocab 1,000 ข้อ / ศุภวัฒน์ พุกเจริญ     2560.  1
 40.   ตะลุยโจทย์ Grammar 1,500 ข้อ / ศุภวัฒน์ พุกเจริญ     2559.  1
 41.   สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEFL iTP / กิตติ์ จิรติกุล     2558.  1
 42.   สุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบ Toeic / เศรษฐวิทย์     2557.  1
 43.   หนึ่งศัพท์ นับ 1000 ประโยค / ชาญชัย บุญเฮ้า.     2548.  1
 44.   English-Thai Thai-English dictionary / โดย ฝ่ายวิชาการไอคิวพลัส     2554.  1
 45.   รู้ทัน--สันดานศัพท์ / เฑียร ธรรมดา เรื่อง     [2552]  1
 46.   สรุปเข้มเทคนิคพิชิต VOCAB / สุทธิพล หึกขุนทด     2559.  1
 47.   แปลให้เป็นแล้วเก่ง / เตือนจิตต์ จิตต์อารี     2548.  1
 48.   สรุปเข้มเทคนิคพิชิต Reading / สุทธิพล หึกขุนทด     2560.  1
 49.   เทคนิคพิชิตโทเฟิลและปริญญาโท / เศรษฐวิทย์     2555.  1
 50.   เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์ / เพ็ญใจ สินเสมอสุข     2559.  1

123NextLast ... 3
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |