Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 8 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ภาษาจีนสำหรับโรงแรมและการบริการ / โดย ตงจิง.     2557.  1
 2.   กิจกรรมสร้างสรรค์ภาษาจีนหรรษา / ประทุมพร ตั้งกุลธวัช     2554.  1
 3.   เก่งจีนอินเทรนด์ : ตอน พูดได้ตามใจคิด / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์     2556.  3
 4.   เก่งจีนอินเทรนด์ : ตอนพูดจีนได้เที่ยวไหนก็สนุก / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์     2556.  3
 5.   ภาษาจีนพื้นฐาน 1 = Foundation Chinese 1 / บุญญนุช ชีวะกำจร ; [บรรณาธิการ : บุญญนุช ชีวะกำจร]     2549.  1
 6.   เก่งจีนอินเทรนด์ : ตอนพูดจีนได้พิชิตทุกสถานการณ์ / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์     2557.  3
 7.   พูดอังกฤษ - จีนกลาง ในชีวิตประจำวัน / ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล ; บรรณาธิการ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ     2552.  1
 8.   เก่งภาษาอาเซียนจีน / เรารักอาเซียน : เขียน ; สุรศักดิ์ ตรีนนท์ และ มนต์ชนก ศาสตร์หนู้ วาดภาพประกอบ     2556.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |