สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 16 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะ / ทวีเดช จิ๋วบาง.     2537.  1
 2.   ใช้หัวคิด = Use Your Head / บูซาน โทนี ; ธัญญา ผลอนันต์, แปล     2541.  1
 3.   มองมุมกลับ ลับคมความคิด / Hugh Macleod ; ผู้แปล อาสยา ฐกัดกุล     2553.  1
 4.   จิตวิทยาเพื่อการรับรู้ / เรียบเรียงโดย รัจรี นพเกตุ.     2540.  1
 5.   การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ / ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์     2556.  1
 6.   การคิดเชิงมโนทัศน์ = Conceptual thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์     2555.  1
 7.   เปลี่ยนแล้วปลื้ม / โดย Alison Haynes ; เรียบเรียงโดย, เริงศักดิ์ ปานเจริญ     2552.  1
 8.   12 กฎทองของคนใช้สมองเป็น / ผู้เขียน John Medina ; ผู้แปล วิโรจน์ ภัทรทีปกร     2560.  1
 9.   การคิดเชิงกลยุทธ์ : ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา     2559.  1
 10.   รู้จักกับ TRIZ ทฤษฎีการแก้ปัญหาในการประดิษฐ์ / โดย Stan Kaplan ; แปลโดย วัชร ดิสสะมาน     2547.  1
 11.   ดูแลใส่ใจให้สมองใสในวัยทำงาน / Sun Color Editorial Gruopr เขียน ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ แปล     2556.  1
 12.   คำ :ร่องรอยความคิด ความเชื่อไทย / สุวรรณา สถาอานันท์ และ เนื่องน้อย บุณยเนตร.     2542.  1
 13.   หลักคิดที่คนญี่ปุ่นพกไปทำงานทุกวัน / โคมิยะ คาสุโยชิ เขียน ; วีรวรรณ จารุโรจน์จินดา แปล     2562.  1
 14.   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ = Chie no dashikata / ของ Shichiro Ikezawa ; แปลและเรียบเรียงโดย บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์     2547.  1
 15.   รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.     2549  1
 16.   50 วิธีแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างฉลาด! / ผู้เขียน Mikael Krogerus & Roman Tschappeler ; ผู้แปล คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์     2557.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |