Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 7 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   แฮร์รี่พอตเตอร์กับภาคีนกฟีนิกซ์ / J.K. Rowling เขียน ; สุมาลี แปล     2546.  2
 2.   แฮร์รี่พอตเตอร์กับภาคีนกฟีนิกซ์ / J.K. Rowling เขียน ; สุมาลี แปล     2552.  2
 3.   แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ / J. K. Rowling เขียน ; สุมาลี แปล     2553.  1
 4.   แฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสม / J. K. Rowling เขียน ; สุมาลี แปล     2552.  1
 5.   แฮรี่ พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี / J.K. Rowling เขียน ; งามพรรณ เวชชาชีวะ แปล.     2544  1
 6.   แฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน / J.K. Rowling เขียน ; วลีพร หวังซื่อกุล แปล     2552.  2
 7.   แฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน / J.K. Rowling เขียน ; วลีพร หวังซื่อกุล แปล ; งามพรรณ เวชชาชีวะ บรรณาธิการ.     2544.  2

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |