สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 10 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   TOEFL ITP / สุทิน พูลสวัสดิ์     2563.  3
 2.   CU-TEP reading : the best test preparation for CU-TEP / Sutin Poolsawad.     2554.  1
 3.   New world TOEFL : computer-based test [CBT] : key to success / Sutin Poolsawad.     2550.  1
 4.   Anchor CU-TEP Grammar Writing Error Identification / สุทิน พูลสวัสดิ์     2562.  1
 5.   เตรียมสอบ TOEIC : test of English for international communication / สุทิน พูลสวัสดิ์     2546.  1
 6.   Achieve TOEFL iBT : key to success with MP3 CD / สุทิน พูลสวัสดิ์, กุลพร พูลสวัสดิ์     2558.  1
 7.   CU-TEP grammar : error identification ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Sutin Poolsawad     2555  2
 8.   CU-TEP grammar : error identification ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Sutin Poolsawad     2560.  2
 9.   ทักษะการอ่านโทเฟิล = Toefl reading comprehension : สำหรับเตรียมตัวสอบ TOEFL CBT / Antikar Rongsa-Ard, Sutin Poolsawad.     2546.  1
 10.   รวมหลักไวยากรณ์โทเฟิล = Toefl grammar สำหรับเตรียมตัวสอบ Toefl CBT / [ชำนาญ ศุภนิตย์, สุทิน พูลสวัสดิ์]     2546.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |